KVA en de 4de Musketier: Horen bij elkaar.  Binnen het netwerk van de 4deMusketier zijn mannen actief gestimuleerd een KVA te starten in hun eigen omgeving en deel te nemen.